Regulamin

  1. Organizatorem konkursu jest właścicielka bloga Niestatystyczna.pl (Agnieszka Kosińska).
  2. Konkurs trwa od 4 do 9 czerwca 2019 roku.
  3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
  4. Zgłoszenia można przesyłać do 9 czerwca 2019 roku do godziny 20:00.
  5. Zwycięzcami zostaną osoby, które wykażą się kreatywnością w odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zwycięzcy zostaną wybrani przez organizatorkę.
  6. Nagrody zostaną przekazane laureatom w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników.
  7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.
  8. Pytania lub wątpliwości należy kierować na adres: niestatystycznapl@gmail.com